Veterinarijos klinika Jonavos veterinarijos centras Veterinarijos klinika Jonavos veterinarijos centras

Registracijos sutikimas

Registruodamiesi į šį forumą Jūs įsipareigojate laikytis forumo taisyklių.
Mes nekontroliuojame Jūsų paskelbtos informacijos turinio ir jos šaltinio, ir už ją neatsakome. Tačiau Mes pasiliekame teisę Jūsų paskelbtą informaciją pašalinti iš VetPet forumo, jeigu ši informacija prieštarauja šioms taisyklėms arba Lietuvos Respublikos įstatymams.
I. Bendros nuostatos ir rekomendacijos:
1. Visos žinutės atspindi jų autorių nuomonę ir Administracija už jas neatsako. Švaru ten, kur nešiukšlina. Nepamirškite, kad mes patys kuriame savo virtualaus gyvenimo aplinką. Būkime tvarkingi.
2. Tvarką Forume prižiūri moderatoriai ir adminstratorius. Moderatoriai prižiūri atskirus skyrelius ir gali redaguoti, šalinti žinutes, uždaryti/trinti/perkelti temas tik savo skyrelyje.
3. Temos pavadinimą Forume prašome rašyti tik lietuviškomis raidėmis (ą, č, ę, ė, į, š, ų, ū, ž).
II. Draudžiama:
1. Skelbti informaciją, kuri: 1) kursto tautinę, rasinę, religinę, socialinę bei lyčių neapykantą; 2) platina, propaguoja ar reklamuoja smurtą, pornografiją, seksualines paslaugas, narkotines ar psichotropines medžiagas, bei kita teisės aktams prieštaraujanti informacija; 3) informacija, šmeižianti, įžeidžianti žmogų, žeminanti jo garbę ir orumą; 4) įžeidžianti arba kenksminga bet kurio asmens atžvilgiu; 5) pažeistų bet kurio asmens teisę į privatumą; 6) pažeistų bet kuriuos kitus Lietuvos Respublikos įstatymus bei tarptautinius susitarimus; 7) pažeistų bet kokias autorines teises, prekinius ženklus arba patentus;
2. Vartoti grubius, necenzūrinius išsireiškimus ir įžeidimus bet kokiu pavidalu, skelbti grubaus tono komentarus. Net jei buvo ginčytasi, net jei jūs buvote teisūs, už tokį elgesį jūs būsite įspėti.
3. Šiukšlinti - talpinti forume brukalus, šlamštlaiškius ("spamą"):
    § rašyti temos neatitinkančias žinutes ("Off-Topic"), nes tai yra besaikis forumo šiukšlinimas;
    § rašyti žinutes, kuriose atsakoma tik šypsenėlėmis arba vienu žodžiu; jos tai pat laikomos šiukšlėmis.
4. Draudžiama diskredituoti vetpet.lt forumą. Dalyviui, kuris asmeninėmis žinutėmis, el.pašto laiškais ar kitais būdais, platina pareiškimus kitiems forumo dalyviams, kuriais griauna pasitikėjimą vetpet.lt forumu ir jo administracija, autoritetą, mažina garbę, kompromituoja ir šmeižia, skleidžia gandus, kviečia dalyvius palikti šį forumą ir platina nuorodas į kitus forumus, gali būti taikomos įvairios nuobaudos (pvz. draudžiama siųsti asmenines žinutes arba visiškai uždrausta naudotis Forumu).
III. Nuobaudos:
1. Sprendimą apie nuobaudą pažeidėjui priima Forumo Administracija - Moderatorius arba Administratorius.
2. Dalyviams, pažeidusiems taisykles, gali būti taikomos šios nuobaudos:
    § Įspėjimai (t.y perspėjimai arba priminimai, kad dalyvis pažeidė taisykles)
    § žinutės taisymas arba pašalinimas;
    § temos pašalinimas arba uždarymas;
    § žodinis įspėjimas, įrašytas redaguotoje žinutėje;
Už kiekvieną taisyklių pažeidimą dalyvis gali gauti nuo vieno iki kelių įspėjimų. Surinkus kelis įspėjimus (priklauso nuo pažeidimo sunkumo) pažeidėjui gali buti uždrausta kelias dienas rašyti Forume.
3. Kai kurioms pažeidimų formoms papildomai gali būti taikomos neeilinės nuobaudos:
    § draudimas rašyti atsakymus tam tikrą laiką tiek atskiruose Forumo skyreliuose, tiek visame Forume;
    § gali būti visiškai uždraustas prisijungimas Forume.
    § vartotojo vardo pašalinimas;
    § neatitinkančios taisyklių temos uždarymas/pašalinimas be perspėjimo.
4. Forumo administracija turi teisę savo nuožiūra neleisti vienam ar kitam asmeniui dalyvauti vetpet.lt Forume. Priežasčių administracija komentuoti neprivalo.
IV. Administracija neprivalo:
   § Atsakyti į visus atsiųstus laiškus. Pvz.: į klausimus, kurių atsakymai išdėstyti šiose taisyklėse, arba savaime aiškūs.
   § Aiškinti priežastis, kodėl atliko vienokius ar kitokius veiksmus.
Jei Adminstracijai elektroniniu paštu atsiųstas laiškas yra grubaus tono, pilnas necenzūrinių išsireiškimų, problema visai nenagrinėjama, o laiško autoriui už nepagarbą Administracijai gali būti taikomos įvairios nuobaudos (pvz. draudžiama skelbti žinutes forume/skyrelyje arba visiškai uždrausta naudotis Forumu)
Visa vetpet.lt forume paskelbta draudžiama informacija bus šalinama, o duomenys apie asmenis, paskelbusius tokią informaciją, gali būti perduoti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teisėsaugos institucijoms.